Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı Nedir?

İhtiyaç sahibi hastalar ve sürekli bakım ve tedavi gerektiren kronik (kanser, KOAH, , Alzheimer vb.) hastalar ile yaşlı bakıma ihtiyaç duyan kişilere kendi ortamlarında kişiye özel bir bakım sağlayan, sağlık bakımına yönelik hizmet verme bilgi ve becerisine sahip kişidir.


Yaşlı Bakımı Nasıl yapılır?


Hayatın ilk dönemlerinde yaşanılan bir başkasının fiziksel desteğine ihtiyaç duyma durumu, yaş almanın sonucunda gelen kırılganlıkla yeniden başlayabilir. Fiziksel yardımlara ek olarak, yaşlının psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak da çok önemlidir. Aileden Biri ekibi olarak, yaşlı bakımı konusunda misafirlerimizin sağlık ve bakım ihtiyaçları ile ilgilenirken, onların bireysel gereksinimlerine saygı göstermeyi ve onurlarını göz önünde bulundurmayı birinci öncelik olarak görüyoruz.


 Yaşlı Bakımı İş İmkânları Nelerdir?

Programdan mezun olanlar “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.